CHALUPÁRI V OBCI VYŠNÁ SLANÁ

 

Ubytovanie  Igor Sentpétery  

Bližšie informácie na OcÚ Vyšná Slaná - 058/7940 116             

Čo Vás zaujíma:

  

http://eures.sk/