1. Rokovací poriadok OZ vo Vyšnej Slanej
 2. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 02.06.2011
 3. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 02.06.2011
 4. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 16.09.2011
 5. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 16.09.2011
 6. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 08.03.2013
 7. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 08.03.2013
 8. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 06.06.2013
 9. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 06.06.2013
 10. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 14.03.2014
 11. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 14.03.2014
 12. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 13.06.2014
 13. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 13.06.2014
 14. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 24.06.2014
 15. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 24.06.2014
 16. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 15.08.2014
 17. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 15.08.2014
 18. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 31.10.2014
 19. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 31.10.2014
 20. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 20.03.2015
 21. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 28.05.2015
 22. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 18.09.2015
 23. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 18.09.2015
 24. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 18.03.2016
 25. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 18.03.2016
 26. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 29.04.2016
 27. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 29.04.2016
 28. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 16.06.2016
 29. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 16.06.2016
 30. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 30.09.2016
 31. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 30.09.2016
 32. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 02.12.2016
 33. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 02.12.2016
 34. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 17.03.2017
 35. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 17.03.2017
 36. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 06.04.2017
 37. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 06.04.2017
 38. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 08.06.2017
 39. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 08.06.2017
 40. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 14.09.2017
 41. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 14.09.2017
 42. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 24.11.2017
 43. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 24.11.2017
 44. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 14.12.2017
 45. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 14.12.2017
 46. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 16.03.2018
 47. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 16.03.2018
 48. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 15.06.2018
 49. Uznesenie OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 15.06.2018
 50. Návrh na uznesenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 - 2022
 51. Pozvánka na zasadnutie OZ 10.8.2018
 52. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 10.08.2018
 53. Uznesenia OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 10.08.2018
 54. Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 26.10.2018
 55. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 26.10.2018
 56. Uznesenia OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 26.10.2018
 57. Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.11.2018
 58. Zápisnica z ustanovujúceho OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 29.11.2018
 59. Rozpočet obce Vyšná Slaná na rok 2019.
 60. Uznesenia OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 29.11.2018
 61. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 20.12.2018
 62. Uznesenia OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 20.12.2018
 63. Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 05.04.2019
 64. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 05.04.2019
 65. Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 07.06.2019
 66. Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 28.06.2019
 67. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 07.06.2019
 68. Uznesenia OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 07.06.2019
 69. Zápisnica OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 28.06.2019
 70. Uznesenia OZ vo Vyšnej Slanej zo dňa 28.06.2019

Čo Vás zaujíma:

  

http://eures.sk/