SPOLOČENSKÁ KRONIKA OBCE VYŠNÁ SLANÁ

 

 

V roku 2019 sa v našej obci narodili:

 

 

Vitajte medzi nami :-)

 

V roku 2019 v našej obci uzavreli manželstvá:

 

 

V roku 2019 nás navždy opustili:

Zuzana Tomašíková, č.d. 193                  *1935

Milan Rokfaluši, č.d. 111                           *1956

Ondrej Vido, č.d. 168                                 *1935

 

 

 

 

V roku 2018 sa v našej obci narodili:

Ján Molčan

Allan Gallo

Nela Vargová

Dorota Gazdíková

Laura Hábliová

Vitajte medzi nami :-)

 

V roku 2018 v našej obci uzavreli manželstvá:

Mgr. Stanislava Ďurišková a Roman Broža

Mgr. Lucia Gallová a Ing. Vladimír Molčan

Nikoleta Palková a Mgr. Stanislav Rogos

Mgr. Katarína Šlejzáková a Vladimír Revúcky

Olha Volodymyrivna Lymar a Ing. Ľubomír Daňko

 

V roku 2018 nás navždy opustili:

Zuzana Lukáčová rod. Kasperová                                      *27.10.1936 - †07.02.2018

Ján Tomášik                                                                           *08.01.1923 - †17.02.2018

Magdaléna Vidová rod. Berová                                           *12.02.1949 - †09.03.2018

Ján Farkaš                                                                              *05.05.1969 - †20.03.2018

Mária Rogosová rod. Skalská                                             *30.04.1953 - †21.03.2018

Mária Tešlárová Romoková  rod. Pačenovská                 *30.08.1940 - †24.03.2018

Zuzana Garan Krišťáková rod.                                            *18.09.1925 - †14.04.2018

Zuzana Brdiarová                                                                   * 1941 

Ondrej Vido                                                                             * 1929

Zuzana Klimová                                                                     * 1936   

Ľudmila Štiberová                                                                 * 1974

 

V roku 2017 sa v našej obci narodili:

Lenny Fifik

Michal Matias Molčan


Vitajte medzi nami :-)

 

V roku 2017 v našej obci uzavreli manželstvá:

 

Bc. Mária Víziová a Radoslav Romok

Dominika Kalisová a František Čapó

 

V roku 2017 nás navždy opustili:

Ondrej Ďuriško                                                                                         *09.08.1930 - † 27.02.2017

Ján Tešlár Mokreň                                                                                   *08.12.1935 - †04.03.2017

Mária Molčanová rod. Rogosová                                                          *12.08.1935 - †06.04.2017

Zuzana Kováčová rod. Gallová                                                             *17.06.1928 - †07.04.2017

Zuzana Hricová rod. Molčanová                                                           *16.09.1931 - †22.05.2017

Milan Vido                                                                                                 *10.06.1940 - †21.07.2017

Žofia Ďurišková rod. Macko Štefániková                                            *20.11.1942 - †26.07.2017

Zuzana Tomašiková rod. Antalová                                                      *13.03.1927 - †29.09.2017

Ondrej Liptai                                                                                            *23.09.1960 - †20.10.2017

Zuzana Ďuránová rod. Čierna                                                              *07.11.1933 - †23.10.2017

 

V roku 2016 sa v našej obci narodili:

Filip Čapó

Zuzana Molčanová


Vitajte medzi nami :-)

 

V roku 2016 v našej obci uzavreli manželstvá:

 

Veronika Ferková a Dušan Gažik

Janka Nemcová a Tibor Krištof

 

V roku 2016 nás navždy opustili:

Ján Spišák                                                                                         *12.06.1940 - † 10.01.2016

Mária Vysoká rod. Kasperová                                                         *27.09.1921 - †11.01.2016

Ján Rochfaluši                                                                                  *19.02.1938 - †21.02.2016

Ondrej Rogos                                                                                    *12.05.1952 - †12.03.2016

RNDr. Jakub Grosz                                                                           *13.03.1939 - †09.04.2016

Ondrej Vido                                                                                        *19.03.1933 - †22.05.2016

Ing. Ondrej Tomášik                                                                         *05.11.1935 - †13.06.2016

Ondrej Romok                                                                                   *28.05.1932 - †28.09.2016

Ondrej Kováč                                                                                     *18.05.1958 - †28.10.2016

Ing. Ľubomír Gallo                                                                            *21.04.1956 - †28.12.2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V roku 2015 sa v našej obci narodili:

 

Vitajte medzi nami :-)

 

V roku 2015 v našej obci uzavreli manželstvá:

 

Ivana Hlaváčová a Ing. Martin Gallo

 

V roku 2015 nás navždy opustili:

Milan Gaži                                                                                          *12.11.1945 - † 17.01.2015

Zuzana Antalová rod. Lukáčová                                                     *05.06.1929 - †11.02.2015

Zuzana Sentpéteryová rod. Lukáčová                                           *14.08.1928 - †19.07.2015

Ján Pačenovský                                                                                *27.11.1974 - †04.08.2015

Zuzana Vysoká rod. Zábrelová                                                       *15.09.1951 - †30.11.2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V roku 2014 sa v našej obci narodili:

Nela Suchá

Branislav Kuzma

Zuzana Demitrovičová

 

Vitajte medzi nami :-)

 

V roku 2014 v našej obci uzavreli manželstvá:

 

Mgr. Jana Rofkalušiová a Ing. Miroslav Mihók

Lenka Rochfalušiová a Dušan Zábrel

Martina Suchá a Bc. Milan Rokfaluši

 

V roku 2014 nás navždy opustili:

Bc. Jaroslav Rochfaluši                                                               *10.04.1974 - †28.01.2014

Mária Antalová rod. Revúcka Lindáková                                    *21.11.1933 - †25.02.2014

Mária Danková rod. Andrášiková                                                 *30.12.1929 - †17.03.2014

Juraj Valko Krišťák                                                                          *07.08.1955 - †23.03.2014

Milan Antal Bizik                                                                               *21.06.1948 - †28.04.2014

Dušan Valko                                                                                     *30.01.1943 - †19.10.2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V roku 2013 sa v našej obci narodili:

Denis Málik

Marko Štefánik

Zara Molčanová

Laura Miháliková

Kristína Miháliková

Mathias Benedikty


Vitajte medzi nami :-)


V roku 2013 v našej obci uzavreli manželstvá:V roku 2013 nás navždy opustili:

Anna Vidová rod. Miškovičová                                                               *27.02.1936 - †18.02.2013

Mária Tešlárová rod. Labuzíková                                                           *22.07.1925 - †23.02.2013

Kristína Rogosová rod. Kubaská                                                            *05.02.1954 - †25.05.2013

Ondrej Vysoký                                                                                         *28.05.1942 - †19.06.2013

Elena Vysoká rod. Vysoká                                                                      *06.12.1950 - †08.09.2013

Mária Nemcová rod. Kasperová                                                          *16.11.1937 - †20.10.2013

Štefan Kolesár                                                                                        *31.03.1973 - †26.10.2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V roku 2012 v našej obci uzavreli manželstvá:


V roku 2012 sa v našej obci narodili:

Mária Demitrovičová

Rút Tokarčíková

Jela Biziková

Liliana Fifiková

Zara Gallová


Vitajte medzi nami :-)


V roku 2012 nás navždy opustili:

Ján Lukáč                                                               *13.03.1931 - †06.01.2012

Emília Sekerková   rod. Lukáčová                          *22.04.1932 - †27.01.2012

Žofia Benediktyová  rod. Tomašiková                   *01.02.1921 - †17.02.2012

Mária Kalinová  rod. Kováčová                             *13.04.1943 - †23.02.2012

Mária Hricová rod. Hroncová                                *16.01.1925 - †25.04.2012

Júlia Zábrelová  rod.  Majbová                              *17.01.1925 - †11.06.2012

Mária Rogosová  rod. Lukáčová                            *01.01.1934 - †03.07.2012

Zuzana Truhanová rod. Vysoká                               *11.02.1933 - †31.12.2012


*********************************************************************

Čo Vás zaujíma: