MATERSKÁ ŠKOLA VYŠNÁ SLANÁ
Vyšná Slaná 29
049 26 p. Rejdová

Pedagogickí pracovníci:
Riaditeľka:  Mgr. Jana Ďurišková
Učiteľka: Eva Tomášiková

Nepedagogický pracovník: Božena Revúcka
Tel.kontakt: 0918 517 275 alebo prostredníctvom OcÚ Vyšná Slaná, msvysnaslana@gmail.com

Materská škôlka sa nachádza v budove Obecného úradu na 2.poschodí. Interiér MŠ tvorí jedna trieda, v ktorej je skriňami predelený priestor, v ktorom sa nachádza spálňa a herňa pre deti. Priestory chodby slúžia ako prezliekareň. Ďalej sa tu nachádza kuchyňa-výdajňa jedál, jedáleň pre deti, priestor pre pedagogických pracovníkov, hyg.zariadenie pre deti a dospelých.
MŠ ma zabezpečené vykurovanie plynom.
Strava sa zabezpečuje dovozom zo školskej jedálne v Dobšinej.
Exteriér tvorí školský dvor, ktorý sa nachádza za budovou OcÚ. Je oplotený pletivom, kde sa nachádzajú preliezky,hodajčka,detský vláčik,šmýkalka a pieskovisko.

MŠ je jednotriedna s celodennou starostlivosťou. V školskom roku 2018/2019.

 

                     

Čo Vás zaujíma:

  

http://eures.sk/