OBECNÁ KNIŽNICA

Obecná knižnica je otvorená každý štvrtok v čase od 16:00 do 18:00 hod. a nachádza sa na 1. poschodí v budove obecného úradu Vyšná Slaná. Knižnica funguje pod vedením PaedDr. Sylvie Krásnej.

Čo Vás zaujíma:

  

http://eures.sk/